donderdag 3 juni 2021

Publicatie Jaarverslag 2020 en Meerjarenplan 2021 - 2024 Schuldhulpmaatje Zoetermeer

Schuldhulpmaatje Zoetermeer (Stichting B.O.O.M.Z.) heeft haar jaarverslag over het jaar 2020 en het bijgewerkte meerjarenplan 2021 - 2024 gepubliceerd op haar website zodat alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Beide documenten kunnen gevonden worden op de pagina over de stichting onder "Documenten".

Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 is maatschappelijk gezien een bewogen jaar geweest, waarbij het Corona virus en de beleidsmaatregelen van de overheid daaromtrent op velerlei wijzen de maatschappij hebben geraakt. Veel mensen in de samenleving werden geraakt in hun broodwinning door vrijheid beperkende beleidsmaatregelen. De financiële effecten daarvan werden in de breedte gedempt en uitgesteld door de overheid. De verwachting is echter dat het hier vooral om uitstel gaat, omdat veel schulden bevroren en incasso’s uitgesteld werden (bijvoorbeeld door de Belastingdienst).  SchuldHulpMaatje Zoetermeer (SHMZ) verwacht in 2021 en zeer waarschijnlijk ook in 2022 geen afname, maar continuering en toename van hulpvragen bij schulden op zich af komen. Die zal zichtbaar worden zodra het stimuleren door de overheid wordt afgebouwd en de normale incassoprocessen weer gaan lopen. 
 
Corona
De focus voor SHMZ in 2020 heeft gelegen in het zich aanpassen aan, en behouden van inzetbaarheid van de organisatie nu en voor de toekomst na Corona. We zijn zeer gelukkig met onze meer dan 100 vrijwilligers die trouw gebleven zijn onder de veranderende omstandigheden en zich actief in zijn blijven zetten. 

Ook is door hen met succes hard gewerkt om onze werkwijze aan te passen aan de Corona richtlijnen. Het persoonlijk contact blijft daarbij heel belangrijk voor ons als organisatie, voor zowel Maatjes en coördinatoren als voor hulpvragers. Zeker bij nieuwe hulpvragers is het persoonlijk ontmoeten, vooral bij de kennismaking, belangrijk voor het vormen van een vertrouwensbasis voor samenwerking. Er is daarom in augustus 2020 een ruimer kantoor betrokken om gesprekken en bijeenkomsten, binnen de Corona richtlijnen te kunnen blijven houden. Daarnaast is ervaring opgedaan met digitaal ontmoeten en vergaderen via Microsoft Teams. 

Meerjarenplan 2021 - 2024
In 2020 is een meerjarenplan 2021 - 2024 opgesteld. Op basis daarvan is de samenwerking met en subsidiëring door de Gemeente Zoetermeer voor circa 80% van de begroting voor de komende vier jaar geborgd. In 2020 zijn relaties met kerken nauwer aangehaald. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen. We prijzen ons gelukkig dat in deze uitdagende omstandigheden door de blijvende inzet van de Maatjes en de aanpak van de coördinatoren en het bestuur van stichting B.O.O.M.Z., de organisatie nu in staat is om hulpvragers de komende jaren te blijven begeleiden met (problematische) schulden in Zoetermeer, in omstandigheden met en zonder Corona.

Directe links