Over

Stichting
Stichting 'Budget Op Orde Maken Zoetermeer' / Schuldhulpmaatje Zoetermeer, kvk nummer 58571035, RSIN 8530.93.660.

Stichting BOOMZ is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van financiële hulpverlening. We zijn lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Stichting de situatie van de mensen structureel te verbeteren.

Lokaal werken we nauw samen met organisaties en mensen die eenzelfde doel nastreven; in anderen herkennen we onze drijfveren en wijze van hulp bieden.

De stichting werkt vanuit de christelijke traditie. Zij bekommert zich echter om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.

Doelstelling
De hulpverlening die de stichting vormgeeft is er op gericht om hulpvragers met financiële problemen weer grip te laten krijgen op hun eigen financiële situatie waardoor hun situatie structureel verbetert. Daarbij heeft de ondersteuning een preventief karakter, ook gericht op het voorkomen van terugval.

Organisatie
Schuldhulpmaatje Zoetermeer wordt ondersteund door:
  • Diakonaal Overleg Zoetermeerse Kerken (DOZK)
  • Pinkstergemeente Morgenstond Zoetermeer
  • Protestantse Gemeente Zoetermeer
Voor adresgegevens, zie de Contact pagina.

Bestuurssamenstelling
Coordinator: Jan de Vries

Voorzitter: Herman van Vuren
Secretaris: Aart Mul
Penningmeester: Han Wijnberger
Bestuurslid fondsenwerving: vacant
Bestuurslid communicatie: vacant

Documenten
AVG beleid SHM Zoetermeer
Beleidsplan 2017 t/m 2021
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013

Beloningsbeleid
De enige vorm van beloning / vergoeding die gehanteerd wordt is onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten of een beperkte standaard vrijwilligersvergoeding per uur die gemaximeerd is op een totaal bedrag per maand.

Verslag activiteiten SHM Zoetermeer in 2013

  • Als werkgroep gewerkt aan opstarten van schuldhulpmaatje in Zoetermeer.
  • In juli commitment verkregen van de vereiste 3 kerkelijke organisaties zodat SHM Zoetermeer gestart kon gaan worden.
  • Vervolgens is een coördinator aangesteld en financiering geregeld voor het opleiden van maatjes.
  • In september is een wervingsactie gehouden voor maatjes.
  • In oktober is het eerste team van 14 maatjes opgeleidt.
  • In november en december is stap voor stap gestart met het koppelen van maatjes aan hulpvragers.
Lees ook het jaarverslag 2013.