donderdag 9 augustus 2018

Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes te Zoetermeer

Rots in de branding voor medemensen in financiële nood. 

In Zoetermeer hebben we te maken met een grote groep mensen in financiële nood die begeleiding nodig hebben. Door toename van het aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers als uitbreiding. In september 2018 start een nieuwe 3 daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje in Zoetermeer. Geplande cursusdata zijn: op de zaterdagen 19 januari 2019, 26 januari 2019 en 2 februari 2019 (van 09.30 uur – 16.30 uur) 

Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen begeleid, met als doel dat de mensen zelf weer de draad oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Uitgangspunten voor de werkwijze van SchuldHulpMaatje zijn: Iedereen wordt geholpen ongeacht ras, geslacht, taal of levensovertuiging.

Nieuw is ook begeleiding bij vroegtijdige meldingen bij huurachterstand, om huisuitzettingen te voorkomen.

Wij vragen:
  • Uiteraard is een maatje eerlijk, betrouwbaar, zorgvuldig en heeft zijn eigen financiën op orde. 
  • Een maatje is bereid een training van drie dagen te volgen en regelmatig te overleggen met de coördinator en deel te nemen aan de intervisie/maatjes bijeenkomsten. 
  • Een maatje is bereid om zich minimaal twee jaar in te zetten. 
  • Een maatje moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in leveren. 

De opleidingskosten en VOG komen ten laste van de Stichting.

Spreekt je dit vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries, 06-39405015.

  • Aanmelden als maatje kan via de website: www.schuldhulpmaatje.nl, dan doorklikken naar: locaties – Zoetermeer (ik wil maatje worden). 
  • Voor meer informatie, zie websites: www.shmzoetermeer.nl en www.schuldhulpmaatje.nl