donderdag 9 augustus 2018

Gezocht: Nieuwe SchuldHulpMaatjes te Zoetermeer

Rots in de branding voor medemensen in financiële nood. 

In Zoetermeer hebben we blijvend te maken met een grote groep mensen in financiële nood, die begeleiding nodig hebben. Door het wegvallen van maatjes en het grote aantal hulpvragers zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In juni 2019 start een nieuwe 3-daagse opleiding voor SchuldHulpMaatje. 

De geplande cursusdata zijn op de zaterdagen 22/6, 29/6 en 6/7/2019. 

Spreekt je dit diaconale vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries, 06-39405015.

Je kunt je aanmelden via:  www.schuldhulpmaatje.nl, daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

In Zoetermeer hebben we te maken met een grote groep mensen in financiële nood die begeleiding nodig hebben. Een SchuldHulpMaatje is een goed toegeruste vrijwilliger die mensen met financiële problemen begeleid, met als doel dat de mensen zelf weer de draad oppakken om zelfstandig hun financiële huishouding op orde te houden. Uitgangspunten voor de werkwijze van SchuldHulpMaatje zijn: Iedereen wordt geholpen ongeacht ras, geslacht, taal of levensovertuiging.

Wij vragen:
  • Uiteraard is een maatje eerlijk, betrouwbaar, zorgvuldig en heeft zijn eigen financiën op orde. 
  • Een maatje is bereid een training van drie dagen te volgen en regelmatig te overleggen met de coördinator en deel te nemen aan de intervisie/maatjes bijeenkomsten. 
  • Een maatje is bereid om zich minimaal twee jaar in te zetten. 
  • Een maatje moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in leveren. 
De opleidingskosten en VOG komen ten laste van de Stichting.

Spreekt je dit vrijwilligerswerk aan en wil je meer informatie, neem dan contact op met coördinator Jan de Vries, 06-39405015.

  • Aanmelden als maatje kan via de website: www.schuldhulpmaatje.nl, dan doorklikken naar: locaties – Zoetermeer (ik wil maatje worden). 
  • Voor meer informatie, zie websites: www.shmzoetermeer.nl en www.schuldhulpmaatje.nl