maandag 9 maart 2015

Uitreiking certificaten aan 15 opgeleide vrijwillige SchuldHulpMaatjes door Wethouder T.C. Kuiper

Op donderdag 26 maart zal door Wethouder T.C. Kuiper aan 15 nieuwe opgeleide vrijwillige SchuldHulpMaatjes hun certificaat worden uitgereikt. In Zoetermeer zijn er dan 46 opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers die preventieve hulp geven aan mensen die moeite hebben met hun administratie en schuldenproblematiek. Samenwerken, daarin schuilt het geheim van het succes van SchuldHulpMaatje, samen met de nadruk op preventie. Door samen te werken met de lokale overheid en maatschappelijke organisaties, blijkt signalering van beginnende schulden werkelijk mogelijk en kan erger worden voorkomen. De maatjes brengen met hun persoonlijke aanpak, weer hoop en perspectief bij mensen die geen uitweg meer zien uit hun problemen.

De uitreiking van de certificaten vindt plaats op donderdag 26 maart a.s. in de Banier, Cesar Franckrode 58, 2717 BG Zoetermeer.

Programma:
16.00 – 16.30 uur inloop
16.30 – 17.30 uur korte presentaties en uitreiking certificaten
17.30 – 18.00 uur ontmoeting onder genot van een drankje en hapje.

Meer informatie kunt u vinden op:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.shmzoetermeer.nl
Coƶrdinator SHMZ, de heer J. de Vries
e-mail:
jdevries@shmzoetermeer.nl, tel. 06-39405015


SHM Zoetermeer wordt mede mogelijk gemaakt door: