zondag 29 juni 2014

Certificaatuitreiking tweede team van maatjes

Op 28 november 2013 is SchuldHulpMaatje Zoetermeer van start gegaan met 14 opgeleide maatjes. Door het grote aanbod van hulpvragers, en het gecontinueerde commitment van onze sponsors Gemeente Zoetermeer en het Oranjefonds, hebben we een nieuwe groep van 14 maatjes opgeleid. We zijn verheugd dat we op vrijdag 4 juli 2014 de certificaten mogen uitreiken aan het tweede team van maatjes die de opleiding met goed gevolg gevolgd hebben.

Om aan de uitreiking bijzondere aandacht te besteden, hebben we op vrijdag 4 juli 2014 een uitreikingsbijeenkomst georganiseerd waarbij de uitreiking van de certificaten gedaan zal worden door Burgemeester  C. Aptroot van Zoetermeer. 

De uitreiking begint om 16.00 uur en vindt plaats in het gebouw van Pinkstergemeente de Morgenstond, Cesar Franckrode 58, 2717 BG Zoetermeer. Belangstellenden zijn van harte welkom om de uitreiking bij te wonen.