zondag 8 december 2013

Verslag officiele start Schuldhulpmaatje Zoetermeer (SHMZ) als 60e plaats op 18 november 2013


  • Het verslag door de landelijke Schuldhulpmaatje organisatie van de dag op 18 november ter ere van de start van Schuldhulpmaatje Zoetermeer als 60e plaats vind u hier.
  • Het artikel van de Weekkrant over de bijeenkomst vind u hier.


Tijdlijn start Zoetermeer
Na meer dan een jaar van voorbereiding door de werkgroep is op 8 juli 2013 door de Pinkster Gemeente Zoetermeer, de Protestantse Gemeente Zoetermeer en het Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken, de intentieverklaring getekend voor het opstarten van “SchuldHulpMaatje Zoetermeer”.
Daartoe is op 16 augustus 2013 de “Stichting Budget Op Orde Maken Zoetermeer” opgericht, handelend onder de naam SchuldHulpMaatje Zoetermeer.

18 november

De eerste maatjes kregen hun certificaat uitgereikt.
Op 18 november 2013 sloot Zoetermeer zich als 60e plaats aan bij het landelijke netwerk van SchuldHulpMaatje. De eerste maatjes kregen hun certificaat uitgereikt door wethouder Klaas Jan de Jong, Henriëtte Hulsebosch, directeur van het Skanfonds en Evert Jan Hazeleger, Programma Manager Kerk in Actie. Met SchuldHulpMaatje is een eigentijdse vorm gevonden voor de diaconale taak van de kerk.

Dienstverlening
Samenwerken, daarin schuilt het geheim van het succes van SchuldHulpMaatje, samen met de nadruk op preventie. Door samen te werken met de lokale overheid en maatschappelijke organisaties, blijkt signalering van beginnende schulden werkelijk mogelijk en kan erger worden voorkomen. Boven dit alles brengen de maatjes met hun persoonlijke aanpak weer hoop en perspectief bij mensen die geen uitweg meer zien uit hun problemen

Als iemand in nood is, dan help je hem of haar, dat heeft de kerk altijd gedaan. Maar de problematiek is veel complexer geworden, waardoor je er zonder een deskundig maatje niet meer uitkomt. En dat heeft zeker ook te maken met de ingewikkelde regels in Nederland.

Landelijk
Wat is er in de afgelopen drie jaar bereikt door SchuldHulpMaatje? Op 60 plaatsen in het land zijn 1.250 maatjes actief. Allemaal deskundig getraind, gecertificeerd en in bezit van een Verklaring omtrent Gedrag. Een rekensom leert dat zo’n 10.500 mensen al hulp hebben gevonden bij SchuldHulpMaatje. Ongeveer 8.000 mensen maakten gebruik van de website www.uitdeschulden.nu. Op deze site kan je met een test je situatie in kaart brengen en op de help knop drukken als je hulp van een maatje wilt. Waar dat wel lukt blijkt de tussenkomst van maatjes de samenleving veel belastinggeld te besparen. Een huisuitzetting vanwege achterstallige huur, brengt al snel tussen de 6.000 en 10.000 euro aan kosten met zich mee. Een traject voor schuldhulpverlening kost rond de 20.000 euro. Het is slechts een greep uit de prijslijst van kosten die de schuldenproblematiek met zich meebrengt. Wanneer een gemeente hun inzet mogelijk maakt met subsidiegeld, dan blijkt deze investering zich drie keer terug te verdienen.

Info
Meer informatie kunt u vinden op:

Coördinator SHM Zoetermeer, de heer J. de Vries
e-mail: jdevries@shmzoetermeer.nl, tel. 06-39405015